Polityka prywatności i plików Cookie

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami Polityki Prywatności. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

Polityka Prywatności pozwoli Ci określić jakiego rodzaju dane o Tobie są przetwarzane, a także w jaki sposób są one zbierane, udostępniane i zabezpieczane, gdy odwiedzasz www.pressium.pl (dalej jako „Serwis”).

Administratorem Serwisu oraz danych, które nam powierzasz jest:

Avrio Interactive Sp. z o.o.
ul. Berezyńska 26/5
03-908 Warszawa
NIP: 584-27-37-703
REGON: 222145620

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego zarządzania Serwisem oraz komunikacją z Użytkownikami, a także wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu przez nas wskazanym w dalszej części niniejszego dokumentu.

 

  1. Czy dane mogą być przetwarzane automatycznie?

Na stronie przetwarzane mogą być automatycznie zanonimizowane informacje na Twój temat, tzw. ciasteczka (dalej jako „cookies” rozumiane jako niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika). Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy  z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) są one przetwarzane wyłącznie jeśli wyrażasz na to zgodę za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki i wyłączyć obsługę plików cookie.

 

  1. Jakiego rodzaju dane, w jaki sposób oraz w jakim celu są przetwarzane?

Cookies:

Obsługa strony

W celu prawidłowej obsługi Serwisu i poprawnego wyświetlania się stron zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies Serwis może nie działać prawidłowo.

CAKEPHP - plik cookie używany do przechowywania identyfikatora sesji, jest tworzony przy pierwszym otwarciu strony. Plik przechowuje także tymczasowe informacje użytkownika niezbędne do działania serwisu.


Pliki pk_id.* , _pk_ses .*  pliki cookie do tworzenia statystyk, takich jak liczba unikalnych odwiedzin, odsłon, typ przeglądarki , rozdzielczość, położenie geograficzne.

Google Analytics

Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać Serwis pod kątem potrzeb Użytkowników. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące na stronie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników Serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w Serwisie, z jakiej witryny przeszedł do Serwisu. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności w Serwisie może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari i Opera, Microsoft Internet Explorer). Wyłącznie narzędzia nie ma wpływu na funkcjonalność Serwisu.

 

Udostępnienie danych

Zastrzegamy, że powyższe dane nie są ujawniane ani udostępniane żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na wniosek Administratora.

 

Dane osobowe:

Użytkownicy

W Serwisie mogą być przetwarzane dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w celu realizacji Umowy. Każdemu Użytkowniku przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, a także usunięcia.

 

Osoby zapisane na Newsletter Pressium

Administrator przetwarza dane osobowe osób zapisanych na Newsletter Pressium takie jak: adres e-mail. Dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w celu prawnie usprawiedliwionym, w tym związanym z marketingiem bezpośrednim Pressium Sp. z.o.o. Administrator przyjmuje, że zgoda ta następuje poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Avrio Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Berezyńskiej 26/5, w celu otrzymywania newslettera. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Prywatności, rozumiem jej treść i akceptuję jej warunki”. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, a także usunięcia.

 

Udostępnienie

Zastrzegamy, że powyższe dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

  1. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Strona jest szyfrowana za pomocą algorytmu szyfrującego SSL pozwalającego na bezpieczne przesyłanie informacji pomiędzy serwerem, a Twoim urządzeniem. Certyfikat wystawiony jest przez Unizeto Technologies S.A.. Ponadto działamy w oparciu o przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy

 

  1. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną lub/i drogą listowną. W celu nawiązania kontaktu z nami prosimy wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres: biuro@pressium.pl albo wiadomość drogą listowną na adres: Avrio Interactive Sp. z o.o. ul. Berezyńska 26/5, 03-908 Warszawa

 

  1. Czy Polityka Prywatności może ulec zmianie?

Polityka Prywatności może podlegać zmianom. W przypadku ich dokonania poinformujemy o tym odpowiednio wcześniej Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz inne osoby za pośrednictwem Biura prasowego serwisu.

 

Polityka Prywatności, którą czytasz jest aktualna i obowiązuje w powyższym brzmieniu od dnia 01 kwietnia 2021r.

Avrio Interactive Sp. z o.o.
ul. Berezyńska 26/5
03-908 Warszawa


+48 22 219 89 00


biuro@pressium.pl


Skontaktuj sie z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania, pomożemy wybrać najlepszy produkt, albo przygotujemy niestandardową ofertę.